Naša umetnost prvo počinje od pažljivog odabira raži sa raženih polja iz donje Austrije. Mi znamo koje je poreklo svakog zrna naše raži. Tu čistu i prirodnu raž u brasno, najkvalitetnije koje postoji, pretvara mali porodični mlin sa dugom tradicijom mlinarstva.

Politika privatnosti

Identitet kompanije
Sajtom upravlja kompanija Finest Breads d.o.o., u daljem tekstu takođe „Roggenart“.

Adresa izdavača: Finest Breads d.o.o., Tosin Bunar 166/2, Novi Beograd
Pošta odgovorna za objavljivanje: office@finestbreads.rs

Korišćenje veb stranice
Korisnik Veb lokacije potvrđuje da poseduje veštine i sredstva neophodna za pristup i korišćenje ove Veb lokacije. Pristupanjem ovoj veb lokaciji, korisnik se obavezuje da će se pridržavati ovih uslova korišćenja i izjavljuje da ima prethodni pristup Internetu, da poznaje pravila i upotrebe, tehničke kapacitete i performanse i da poseduje svu opremu i softver potreban za surfovanje Internetom.

Korisnik se obavezuje da će poštovati upotrebu Interneta i važeće propise.

Ova Povelja o zaštiti ličnih podataka opisuje kako se lični podaci kupaca / korisnika prikupljaju i koriste prilikom posete ili kupovine na veb lokaciji.

Obrada ličnih podataka
Podaci prikupljeni kao deo porudžbine mogu biti:

Vaše ime, prezime, adresa, e-mail, telefon
Adresa za dostavu / račun
Broj vaše kreditne kartice (siguran ulazak SSL šifrovanjem)
IP / MAC adresa (lična karta računara, tableta, telefona itd.)
Istorija vaših kupovina na veb lokaciji (bodovi lojalnosti)

Kolačići
Roggenart ne deli ili prodaje vaše lične podatke trećim licima. Pored toga, kompanija Roggenart koristi vaše podatke samo za direktnu komunikaciju sa vama u okviru komercijalnih odnosa.

U sledeće svrhe, Roggenart automatski traži vaše ovlašćenje:

Slanje biltena
Učešće na takmičenju
Upitnik o zadovoljstvu
Pregledi kupaca

Na kraju, Roggenart vas obaveštava da može prikupljati određene informacije (pogledajte odeljak „Kolačići“ u nastavku) na osnovu legitimnog interesa, jer podaci koji će se obrađivati ne utiču na vaša prava. i slobode. Roggenart će prikupljati i obrađivati lične podatke u svrhu poboljšanja i procene efikasnosti Veb lokacije i omogućavanja da bolje koristite Sajt, i na primer u svrhe:

Poboljšanje efikasnosti i funkcionalnosti Veb lokacije
Pratite metrike kao što su ukupan broj posetilaca, brojevi saobraćaja i demografski profili
Uverite se da je sadržaj Veb lokacije predstavljen na najefikasniji način za vas i da biste poboljšali upotrebu stranice
Odgovorite na zahteve za informacijama i žalbe koje nam možete poslati putem Veb lokacije ili putem naše službe za korisnike
Obavestiće vas o promenama na veb lokaciji i / ili našim uslugama

Bilten
Kao deo pretplate na bilten, kompanija Roggenart potvrđuje da svoju adresu e-pošte koristite samo da biste vam poslali ovaj bilten koji vas obaveštava o tome šta se dešava u kompaniji Roggenart: deljenje članaka na blogu, dolazak novih proizvoda, specijalni popust , promotivni događaj. Čak i nakon što ste prihvatili, u svakom slučaju možete slobodno i besplatno opozvati svoj pristanak u bilo kom trenutku, jednostavnim klikom na vezu za odjavu predviđenu u tu svrhu u svakom biltenu koji dobijete ili pisanjem na office@finestbreads.rs. Podaci se neće dostavljati trećim licima i obrađivaće ih po potrebi samo osoblje imenovano u tu svrhu.

Pravo pristupa, izmene, ispravke i brisanja podataka

Korisnici sajta imaju pravo pristupa, izmene, ispravke i brisanja podataka koji se na njih odnose u skladu sa članovima 39 i 40 zakona od 6. januara 1978, izmenjenog zakonom od 6. avgusta 2004. Da biste ostvarili ovo pravo, možete kontaktirati Roggenart direktno e-poštom na: office@finestbreads.rs ili poštom adresiranom na: MFinest Breads doo, Tošin Bunar 166/2, Novi Beograd sa naznakom „Odeljenje za upravljanje ličnim podacima“.

Poruke poslate putem Interneta mogu se presresti.

Ne otkrivajte osetljive lične podatke. Ako nam želite prenijeti poverljive informacije, preporučujemo vam da koristite poštansku uslugu.

Dozvola za pristup
Imate pravo da zatražite kopiju ličnih podataka koje posedujemo o vama. Naplatićemo vam naknadu za ovaj zahtev samo ako verujemo da je vaš zahtev neosnovan ili nepravedan.

Pravo na ispravku
Imate pravo da zahtevate da izmenimo bilo koje netačne lične podatke koje imamo o vama.

Pravo na brisanje
Imate pravo da tražite da izbrišemo vaše lične podatke kada: vaši lični podaci više nisu potrebni u svrhe u koje smo ih prikupili ili na bilo koji drugi način obrađivali; povučete svoj pristanak i nijedan drugi pravni osnov ne dozvoljava da obrađujemo vaše lične podatke; osporavate obradu i ne postoji pretežni legitimni interes koji opravdava obradu; vaši lični podaci su obrađeni nezakonito; vaši lični podaci moraju biti izbrisani kako bi bili u skladu sa zakonskom obavezom. Možda nećemo moći da udovoljimo vašem zahtevu u slučajevima kada su nam potrebni vaši lični podaci u skladu sa zakonskom obavezom.

Pravo na prenos podataka
Možete da zatražite od nas da vam dostavimo lične podatke koji se tiču vas i koje ste nam saopštili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a možete da zatražite da vaše lične podatke prenesemo direktno drugom kontroloru podataka. kada je tehnički izvodljivo. Ovo pravo je efikasno samo: ako vaše lične podatke obrađujemo uz vaš pristanak ili ako je to neophodno radi izvršavanja ugovora koji smo zaključili s vama i ako se obrada vrši automatizovanim sredstvima.

Pravo opozicije
Imate pravo da u bilo kom trenutku prigovorite obradi vaših ličnih podataka kada je pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu vaših ličnih podataka ostvarivanje naših legitimnih interesa. Imate pravo da u bilo kom trenutku prigovorite obradi vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

Trajanje zadržavanja vaših ličnih podataka
Vaši podaci se čuvaju u našim sistemima tokom potrebnog trajanja predviđene obrade i najviše u periodu od:

Tri (3) godine za kupce, od završetka komercijalnog odnosa i to samo za potrebe komercijalne potrage;
Tri (3) godine za potencijalne klijente, od prikupljanja njihovih podataka ili poslednjeg kontakta sa potencijalnim klijentima. Na kraju ove tri (3) godine, obavezujemo se da ćemo vas ponovo kontaktirati kako bismo znali da li želite da i dalje dobijate komercijalne zahteve.

Posle ovog maksimalnog perioda, podaci će se arhivirati i anonimisati ili uništavati.

Pravo na odgovor na veb lokaciji
Bilo koje fizičko ili pravno lice imenovano ili naznačeno na Sajtu ima pravo na odgovor, ne dovodeći u pitanje zahteve za ispravku ili brisanje poruke koju može da uputi sedištu kompanije Roggenart.
Zahtev za ostvarivanje prava na odgovor, upućen direktoru publikacije, mora da se podnese najkasnije u roku od tri (3) meseca od dostupnosti poruke koja opravdava ovaj zahtev.

Sadržaj sajta – Odgovornost kompanije Roggenart
Roggenart nastoji da osigura tačnost i ažuriranje informacija objavljenih na ovoj veb lokaciji i zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez obaveštenja ili nadoknade, modifikuje sadržaj ili prezentaciju ove veb lokacije. Međutim, ne može garantovati njegovu kompletnost ili odsustvo modifikacije od strane treće strane (upad, virus).
Kompanija Roggenart odbija svaku odgovornost u slučaju kašnjenja, greške ili propusta u sadržaju ovih stranica, kao i u slučaju prekida ili nedostupnosti usluge.
Kao takva, odgovornost kompanije Roggenart ni na koji način se ne može zadržati za direktnu ili indirektnu štetu, bez obzira na uzroke, poreklo, prirodu ili posledice, povezane sa pristupom Sajtu i njegovom upotrebom, u svim merama odobrenim zakonodavstvom u sila.
Isto tako, Roggenart ne može biti odgovoran za bilo koju odluku donetu na osnovu informacija sadržanih na ovoj veb lokaciji, niti za upotrebu koju treće strane mogu da izvrše od nje, a posebno se odriče svake odgovornosti koja proizlazi iz prenosa poverljivih informacija putem Interneta.

Spoljašnje veze
Veb lokacija može sadržati hipertekstualne veze do drugih veb lokacija. Kao takva, kompanija Roggenart ne preuzima nikakvu obavezu u vezi sa bilo kojom drugom veb lokacijom kojoj ćete možda imati pristup putem ove veb stranice, tako da odgovornost kompanije Roggenart ni na koji način ne može biti zadržana u vezi sa radom i pristupom tim veb lokacijama.

Kontakt
Možete nas kontaktirati na office@finestbreads.rs za bilo kakav zahtev za informacijama ili da biste iskoristili svoje pravo pristupa.

Intelektualna svojina i autorska prava – autorska prava
Celokupna veb lokacija je u tom pogledu podložna međunarodnom zakonodavstvu o autorskim pravima, zakonu o žigu, zakonu o patentima, zakonu o pravnoj zaštiti baza podataka i, uopšte, o intelektualnoj svojini. koji se odnosi na svaki od elemenata njegovog sadržaja (tekstovi, slike, podaci, crteži, grafike, fotografije i zvučni zapis, itd.) nego u pogledu njegove forme (izbor, plan, raspored materijala, način pristupa podacima, organizacija podataka itd.). Ovi sadržaji, koji se pojavljuju na stranicama ove Veb lokacije, ekskluzivno su vlasništvo kompanije Roggenart.

Reprodukcija ili predstavljanje, u celini ili delimično, stranica, podataka i bilo kog drugog sastavnog dela Sajta, bilo kojim postupkom ili bilo kojim sredstvom, osim u isključivu svrhu podataka za ličnu upotrebu, zabranjeno je i predstavlja bez izričitog prethodnog ovlašćenje izdavača.
Isto tako, svaka upotreba sadržaja i Veb lokacije u nezakonite svrhe podleže pravnom postupku protiv prestupnika.
Izuzetno, određeni sadržaj (tekstovi, slike) vlasništvo je njihovih autora.
Bilo koja reprodukcija, predstavljanje, distribucija ili preraspodela, u celini ili delimično, sadržaja Sajta na bilo kom medijumu ili bilo kojim postupkom, kao i svaka prodaja, preprodaja, ponovni prenos ili stavljanje na raspolaganje trećim licima na bilo koji način. su zabranjeni. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja povredu koja bi mogla da uključi građansku i krivičnu odgovornost prekršioca.

Kolačići
„Kolačić“ je tekstualna datoteka smeštena na vaš računar kada posetite našu veb lokaciju. Na vašem računaru kolačićima upravlja vaš Internet pregledač.
Na našoj veb lokaciji koristimo kolačiće za potrebe vaše navigacije, optimizacije i personalizacije naših usluga na našoj veb stranici pamteći vaše postavke. Kolačići nam takođe omogućavaju da vidimo kako se koristi naša veb lokacija. Automatski prikupljamo vašu IP adresu i informacije o korišćenju naše veb stranice. Naša Veb lokacija se tako može setiti vašeg identiteta kada je uspostavljena veza između servera i veb pregledača. Informacije koje su prethodno date u veb obrascu mogu se tako čuvati.

Na našoj veb lokaciji se koriste različite vrste kolačića:

Kolačići su strogo neophodni za rad naše veb stranice. Omogućavaju vam upotrebu glavnih funkcionalnosti naše platforme (na primer pristup vašem nalogu). Bez ovih kolačića nećete moći normalno da koristite našu veb lokaciju.
Takozvani „analitički“ kolačići: da bismo poboljšali svoje usluge, koristimo kolačiće za merenje publike kao što su broj pregledanih stranica, broj poseta, aktivnost korisnika i njihova učestalost povratka, posebno putem usluga Google analitike. Ovi kolačići omogućavaju samo uspostavljanje statističkih studija o korisničkom prometu na našoj veb lokaciji, čiji su rezultati potpuno anonimni da bi nam omogućili da znamo upotrebu i performanse naše veb lokacije i da poboljšamo njen rad. Prihvatanje ovih kolačića je neophodan uslov za upotrebu naše veb stranice. Ako ih odbijete, ne možemo garantovati normalno korišćenje naše veb stranice.
Deljenje kolačića (društvene veze)
Naša veb lokacija koristi društvene dodatke koji nam omogućavaju da dodamo funkcionalnosti našim veb stranicama kako bismo olakšali deljenje njegovog sadržaja na raznim društvenim mrežama (Facebook, Tvitter, itd.). Kada koristite ove dugmad za deljenje, instalira se nezavisni kolačić. Ako ste povezani sa društvenom mrežom dok ste pregledali našu veb lokaciju, dugmad za deljenje omogućavaju vam da povežete sadržaj koji se gleda sa vašim korisničkim nalogom.

Upravljanje kolačićima
Na različite načine možete da upravljate kolačićima.
Vaš pregledač takođe može biti konfigurisan da vas obaveštava o kolačićima koji se nalaze na vašem računaru i traži od vas da ih prihvatite ili ne.
Možete prihvatiti ili odbiti kolačiće od slučaja do slučaja ili ih sistematski odbiti.
Podsećamo vas da će podešavanja verovatno izmeniti vaše iskustvo na našoj veb lokaciji.
Konfiguracija svakog pregledača je različita. Opisano je u meniju pomoći vašeg pregledača, koji će vam omogućiti da znate kako da izmenite svoje postavke u pogledu kolačića.

Kolačiće možete onemogućiti sledeći uputstva u nastavku:

Ako koristite pregledač Internet Ekplorer
U Internet Ekploreru kliknite na dugme „Alatke“, a zatim na „Internet opcije“
Na kartici „Opšte“, u okviru „Istorija pregledanja“ kliknite na „Podešavanja“
Kliknite na dugme „Prikaži datoteke“
Kliknite na zaglavlje kolone „Ime“ da biste sortirali sve datoteke po abecedi, a zatim pregledajte listu dok ne vidite datoteke koje počinju prefiksom „Kolačić“ (svi kolačići imaju ovaj prefiks i obično sadrže ime veb lokacije koja je kreirala kolačić)
Izaberite kolačiće (e) koji sadrže naziv „roggenart.rs“ itd. i obrišite ih
Zatvorite prozor koji sadrži listu datoteka, a zatim dva puta kliknite na „U redu“ da biste se vratili u Internet Ekplorer

Ako koristite pregledač Firefok
Idite na karticu „Alati“ u pregledaču, a zatim izaberite meni „Opcije“
U prozoru koji se pojavi odaberite „Privatnost“ i kliknite na „Prikaži kolačiće“
Pronađite datoteke koje sadrže ime dotičnih lokacija i kliknite na „Izbriši“
Izaberite kolačiće koji sadrže ime dotičnih veb lokacija i kliknite na „Izbriši“ ili „Izbriši sve“

Ako koristite pregledač Safari
U svom pregledaču izaberite meni „Uredi> Preference“
Kliknite na „Bezbednost“
Kliknite na „Prikaži kolačiće“
Izaberite kolačiće koji sadrže ime dotičnih veb lokacija i kliknite na „Izbriši“ ili „Izbriši sve“
Nakon brisanja kolačića, kliknite na „Gotovo“

Ako koristite pregledač Google Chrome
Na traci sa alatkama pregledača izaberite „Još“
Izaberite „Podešavanja“
Na dnu stranice izaberite „Prikaži napredna podešavanja“
U odeljku „Poverljivost“ izaberite „Podešavanja sadržaja“
Izaberite „Zabrani svim lokacijama čuvanje podataka“
Izaberite „OK“